Marketing

Blog

Làm Vlog, cách marketing cực kỳ hiệu quả cho doanh nghiệp

Vlog Vlog có thể hiểu là Video Blog, một dạng nhật ký cá nhân trực tuyến dạng video. Thay vì sử dụng chữ và hình ảnh như cách viết blog truyền thống, thì Vlog sử dụng video để truyền tải thông điệp từ cá nhân hoặc tổ chức nào đó về một chủ đề, thông Đọc tiếp