Bạn cần đăng nhập để tạo Gian Hàng

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Điều khoản chi tiết: https://hoangsoft.com/dieu-khoan-dich-vu/

Dưới đây là điều khoản rút gọn cho việc tạo Gian Hàng trên Hoangsoft.com

Hàng hóa buôn bán

Các Gian Hàng chỉ được bán hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi cho phép theo luật Việt Nam. Các mặt hàng bị cấm sẽ không được phép đăng lên.

Thông tin và nội dung Gian Hàng

Nội dung trên Gian Hàng phải là chính chủ, không được sử dụng các nội dung từ các trang mạng khác mà không được phép.

Gian Hàng không được chứa các từ khóa, nội dung vi phạm pháp luật, đề cấp đến chính trị, chia rẽ dân tộc, các nội dung nói xấu, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến cá nhân, tập thể .

Gian Hàng không được sử dụng hình ảnh của Hoangsoft.com để giao dịch, quảng bá nhằm gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Hoangsoft.com.

Trách nhiệm của Hoangsoft.com

Hoangsoft.com không chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, sản phẩm do các Gian Hàng cung cấp.

Hoangsoft.com không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do Gian Hàng tự ý đưa lên.

Hoangsoft.com sẽ chịu trách nhiệm xử lý các Gian Hàng vi phạm và khắc phục sự cố nếu có thể.

Điều khoản chung

Các trường hợp vi phạm điều khoản này sẽ bị xóa Gian Hàng, xóa Tài khoản khỏi Hoangsoft.com