Machine Learning

Blog

Những tác động của Bigdata + Machine Learning đến sự phát triển của doanh nghiệp

Xử lý dữ liệu lớn Số lượng dữ liệu mà các công ty thu thập và lưu trữ ngày nay rất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, quan trọng không phải khối lượng dữ liệu được thu thập – cách mà các công ty đang làm với dữ liệu mới thực sự quan trọng. Với tốc Đọc tiếp