Mã nguồn mở

Blog

Những giải pháp nguồn mở dành cho doanh nghiệp

Lời đầu Áp dụng nguồn mở trong phát triển và quản lý doanh nghiệp là giải pháp ít tốn kém và hiệu quả nhất. Đồng thời giảm thiểu nguy cơ như bị lộ thông tin, lây nhiễm mã độc do sử dụng các phần mềm bẻ khóa (crack) hay như việc sử dụng phần mềm Đọc tiếp