Chăm sóc khách hàng

Blog

Chatbot và công nghệ AI – Tương lai của dịch vụ chăm sóc khách hàng

Bối cảnh Trong tương lai không xa, khi chúng ta mua sắm, giải trí hoặc làm việc, thay vì chúng ta giao tiếp giữa người và người thì việc này sẽ được thực hiện bởi Chatbot hoặc các trợ lý ảo. Ở đó chúng ta có thể ra lệnh cho chúng thực hiện các công Đọc tiếp