Bigdata

Blog

Bigdata quan trọng thế nào đối với doanh nghiệp

Bigdata (Dữ liệu lớn) Bigdata là một thuật ngữ chỉ việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Dữ liệu lớn bao gồm các công việc phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, Đọc tiếp

Blog

Những tác động của Bigdata + Machine Learning đến sự phát triển của doanh nghiệp

Xử lý dữ liệu lớn Số lượng dữ liệu mà các công ty thu thập và lưu trữ ngày nay rất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, quan trọng không phải khối lượng dữ liệu được thu thập – cách mà các công ty đang làm với dữ liệu mới thực sự quan trọng. Với tốc Đọc tiếp