Bảng Giá Tham Khảo

Bảng giá cập nhật ngày 19/02/2020

Startup

Khởi Nghiệp Kinh Doanh
0 Tháng
 • 500MB lưu trữ hình ảnh, video
 • Landing page
 • Bán hàng trên web
 • Bán hàng trên Facebook
 • Công cụ tối ưu SEO
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Hỗ trợ Webhook/REST API
 • Hỗ trợ CRM, POS
 • Hỗ trợ cập nhật nội dung
 • Hỗ trợ SEO tổng thể

Business

Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ
399.000 Tháng
 • 3GB lưu trữ hình ảnh, video
 • Landing page
 • Bán hàng trên web
 • Bán hàng trên Facebook
 • Công cụ tối ưu SEO
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Hỗ trợ Webhook/REST API
 • Hỗ trợ CRM, POS
 • Hỗ trợ cập nhật nội dung
 • Hỗ trợ SEO tổng thể
Khuyên dùng

Web Performance

Dịch vụ web hiệu suất cao
3.990.000 Tháng
 • Không giơi hạn dung lượng
 • Landing page
 • Bán hàng trên web
 • Bán hàng trên Facebook
 • Công cụ tối ưu SEO
 • Hỗ trợ kỹ thuật 247
 • Hỗ trợ Webhook/REST API
 • Hỗ trợ CRM, POS
 • Hỗ trợ cập nhật nội dung
 • Hỗ trợ SEO tổng thể