Website Pro

299.000VNĐ/THÁNG

  • Lưu trữ không giới hạn dung lượng, băng thông
  • Sử dụng tên miền riêng dạng domain.com
  • Loại bỏ quảng cáo phiên bản miễn phí

Website Pro + POS

599.000VNĐ/THÁNG

  • Tích hợp phần mềm bán hàng
  • Lưu trữ không giới hạn dung lượng, băng thông
  • Sử dụng tên miền riêng dạng domain.com