Hoangsoft Premium hiện đang trong thời gian thử nghiệm. Dự kiến sẽ chính thức hoạt động từ ngày 29/09/2018.