Tiếp thị –
cho doanh nghiệp của bạn

Một nền tảng để tìm và bán cho những người mua sắm phù hợp, cho dù họ ở đâu.

Nhắm mục tiêu

Tìm kiếm người mua sắm bằng các công cụ tiếp thị nội dung và SEO

Tiếp cận mục tiêu

Tiếp cận đối tượng của bạn và quảng bá sản phẩm từ Hoangsoft

Tối ưu chiến dịch

Cải thiện từng chiến dịch với các báo cáo

Tiếp thị 1

NHẮM MỤC TIÊU THEO ĐỐI TƯỢNG

Thu hút đúng khách hàng

Tiếp cận người mua sắm lý tưởng của bạn bằng tiếp thị nội dung, thông qua SEO và trên phương tiện truyền thông xã hội.

Blog

Xây dựng khán giả của bạn và tăng lưu lượng truy cập vào cửa hàng với blog tích hợp của Hoangsoft.

Công cụ SEO

Giúp mọi người tìm thấy cửa hàng của bạn bằng các công cụ SEO để chỉnh sửa thẻ tiêu đề, mô tả meta và chi tiết sản phẩm.

Tìm hiểu cách nhắm mục tiêu đến khán giả trên mạng xã hội trên blog

Tìm hiểu cách xây dựng khán giả của bạn trên Instagram với Hoangsoft Compass

Tiếp thị 2
Tiếp thị 3

TẠO CHIẾN DỊCH

Quảng cáo sản phẩm của bạn

Tạo các chiến dịch tiếp thị trực tuyến để những người phù hợp nhìn thấy cửa hàng của bạn — không cần kinh nghiệm.


Quảng cáo qua email

Tạo chiến dịch email từ các thiết kế làm sẵn với Hoangsoft Email.


Google Mua sắm thông minh

Đặt ngân sách hàng ngày và để công nghệ của Google chạy các chiến dịch chiến lược cho bạn.


Quảng cáo trên Facebook

Sử dụng Hoangsoft để chọn đối tượng và tự tin rằng bạn đang nhắm mục tiêu đến những người mua sắm lý tưởng.

Tìm hiểu cách phát triển doanh nghiệp của bạn với tiếp thị Hoangsoft trên blog

THÔNG TIN CHI TIẾT HỮU ÍCH

Cải thiện nỗ lực của bạn

Giảm phỏng đoán và làm cho các chiến dịch tốt hơn theo thời gian.

Bảng báo cáo marketing

Theo dõi hiệu suất chiến dịch của bạn trên tất cả các kênh, từ đầu đến cuối.

Tìm hiểu cách đặt mục tiêu phù hợp cho doanh nghiệp của bạn trên blog

Tiếp thị 4

Bắt đầu bán hàng với Hoangsoft ngay hôm nay

Dùng thử Hoangsoft miễn phí và khám phá tất cả các công cụ và dịch vụ bạn cần để bắt đầu, điều hành và phát triển doanh nghiệp của mình.