ĐĂNG TIN

Bạn cần đăng nhập để đăng tin

QUY ĐỊNH ĐĂNG TIN

Điều khoản chi tiết: https://hoangsoft.com/dieu-khoan-dich-vu/

Dưới đây là điều khoản rút gọn cho việc Đăng tin trên Hoangsoft.com

Hàng hóa, Dịch vụ

Hàng hóa, dịch vụ đăng tải trên Hoangsoft.com phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Các mặt hàng, dịch vụ bị nghiêm cấm sẽ không được phép đăng tải lên.

Thông tin và nội dung tin

Thông tin liên hệ phải chính chủ, không được sử dụng các thông tin liên hệ của người khác để đăng tin khi chưa được cho phép.

Nội dung tin phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Không xuyên tạc, không chứa nội dung vi phạm pháp luật, không đề cập đến cá nhân, tập thể mà chưa được phép.

Trách nhiệm của Hoangsoft.com

Hoangsoft.com không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên Hoangsoft.com

Hoangsoft.com sẽ chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, và xử lý các vi phạm từ người dùng.

Xử lý vi phạm

Hoangsoft.com sẽ xóa toàn bộ thông tin vi phạm bao gồm cả tài khoản người dùng mà không cần thông báo trước.