Chatbot là tính năng tự động được tích hợp trực tiếp trên Hoangsoft.com. Chỉ các website sử dụng gói dịch vụ cao cấp, mới có thể tiếp cận giải pháp Automation này.

Xem các lợi ích mà chatbot mang lại cho Doanh nghiệp: https://hoangsoft.com/blog/tang-truong-doanh-thu-vuot-troi-nho-su-dung-chatbot/

Xem hướng dẫn triển khai chatbot tại: https://hoangsoft.com/knowledgebase_category/automation/