Hoangsoft.com không cung cấp dịch vụ miễn phí, tuy nhiên người dùng vẫn có thể tạo các website mà không phải trả phí bằng cách cho phép các quảng cáo được hiển thị.

Các quảng cáo này sẽ được hiển thị ở các vị trí để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của website.

Bạn chỉ cần trả phí duy trì hàng tháng, quảng cáo sẽ tự động biến mất. Chi phí duy trì còn cho phép bạn tạo các ticket yêu cầu hỗ trợ miễn phí từ các kỹ thuật viên của Hoangsoft.com

Bạn có thể thêm tên miền riêng bằng cách DNS tên miền về địa chỉ IP: 45.76.54.199. Sau đó truy cập Bảng Điều Khiển => Cộng cụ => Tên miền, và thêm tên miền của bạn vào website.

Tên miền mới thêm vào website có thể sẽ phải chờ từ 30 phút đến 24 giờ để được kích hoạt, do hệ thống yêu cầu sử dụng SSL. Các website trả phí có thể kích hoạt nhanh hơn bằng cách yêu cầu kỹ thuật viên, việc kích hoạt sẽ được thực hiện ngay lập tức.